آیا استفاده از تحلیل فاندامنتال به تنهایی کافی است؟

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65328650/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند