آلبا به صورت رسمی به اینترمیامی پیوست

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020407709211613184/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند