آغاز عصر استفاده از هوش مصنوعی در بازار سهام

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66656157/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند